top of page
WORK HIGHT.png
logo_shviro_2023.png
Untitled-1.png
בונה מקצועי לפיגומים
Untitled-1.png
קורס מפעילים
industry.png
taxi.png
גמול השתלמות
pc.png

עמותת שחר און 

העמותה לקידום מקצועי חברתי – שחר און הוקמה מתוך רצון לקדם את העובדים והעובדות במקומות השונים. השאיפה היא לאפשר לכל עובד ולכל עובדת להעשיר את הידע שנמצא ברשותם. כתוצאה מכך המעסיקים יצליחו לשמור על עובדיהם, העובדים יוכלו לפתח ולקדם את עצמם. בעמותת שחר און ישנם מגוון רחב של קורסים והטבות המיועדים עבור כל עובדי ההסתדרות. כל מי שמשויך להסתדרות יכול למצוא את עצמו משתלב באחד מהקורסים המוצעים על ידי העמותה. 

מכללת שבירו בשיתוף העמותה לקידום מקצועי - שחר און מציעה מגוון קורסי העשרה ולמידה , פרטים באתר עמותה

קטלוג קורסים להורדה

מימון סיוע ומלגות

scholar.jpg

קורסים בלמידה מקוונת

Zoom.logo_.jpg
zoom.jpg

בימים אלה של היערכות מיוחדת כלל ארצית להאטת התפשטות נגיף הקורונה,  מכללת שבירו נערכה לפתרונות מתקדמים ללמידה מרחוק כגון: זום , מערכת לומדות מקוונות, ותכנים מקצועיים שניתן

להוריד ולשתף. אנו מרחיבים את שיטות הלימוד ומתאימים אותם באמצעים טכנולוגיים רבי אפשרויות, נוחים  לשימוש וזמינים להתחברות מידית.

באמצעות מערכת הלמידה מרחוק אנו מאפשרים לתלמידים ולצוות המרצים:

  • לנהל שיעורים מלאים בווידאו או בצ'ט הכיתתי

  • לחלק לתלמידים משימות ולבצע בקרה אודות השלמתן

  • לשתף קבצים לכיתות שלמות ולקבוצות למידה (מצגות, סרטונים, מסמכים שונים)

  • לעבוד בצורה מאובטחת תוך הגנה על פרטיות המשתמשים

  • (עומדת בכל דרישות ותקני אבטחת המידע של משרד החינוך ורשות הסייבר).

  • הקלטת השיעורים לצפייה בכל זמן

  • ביצוע שאלונים , סקרים ,ומבחנים וקבלת תוצאות בזמן אמת

bottom of page