bus driver.jpg
נהג רכב ציבורי

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת נהגים לרכב מסוג 

אוטובוס/מונית

מורה נהיגה.jpg
הוראת נהיגה

 

מטרות הקורס ורקע

 

הכשרת נהגים המעוניינים לעסוק בהוראת לימודי נהיגה 

באנר ריענון נהגי מלגזה.jpg
קצין בטיחות בתעבורה.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד להכשרת קצין בטיחות בתעבורה

האחראי להיבטי בטיחות ציי רכב

קורס קצין בטיחות בתעבורה
safety+training+2.jpg
קורס הכשרת מלגזנים

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד להכשרת העובד לקבלת רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה

cb course.jpg
קורס הכשרת מלגזנים - ריענון

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד לריענון בעלי רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה. 

 
.blinking { -webkit-animation: 1s blink ease infinite; -moz-animation: 1s blink ease infinite; -ms-animation: 1s blink ease infinite; -o-animation: 1s blink ease infinite; animation: 1s blink ease infinite; } @keyframes "blink" { from, to { opacity: 0; } 50% { opacity: 1; } } @-moz-keyframes blink { from, to { opacity: 0; } 50% { opacity: 1; } } @-webkit-keyframes "blink" { from, to { opacity: 0; } 50% { opacity: 1; } } @-ms-keyframes "blink" { from, to { opacity: 0; } 50% { opacity: 1; } } @-o-keyframes "blink" { from, to { opacity: 0; } 50% { opacity: 1; } }