top of page
תחבורה
bus driver.jpg
נהג רכב ציבורי

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת נהגים לרכב מסוג 

אוטובוס/מונית

מורה נהיגה.jpg
קורס מורה נהיגה

 

מטרות הקורס ורקע

 

הכשרת נהגים המעוניינים לעסוק בהוראת לימודי נהיגה 

קצין בטיחות בתעבורה.jpg
קורס קצין בטיחות בתעבורה

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד להכשרת קצין בטיחות בתעבורה

האחראי להיבטי בטיחות ציי רכב

safety+training+2.jpg
קורס הכשרת מלגזנים

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד להכשרת העובד לקבלת רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה

cb course.jpg
קורס הכשרת מלגזנים - ריענון

 

מטרות הקורס ורקע

 

הקורס מיועד לריענון בעלי רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה. 

ss_c55b92aa85bf35af4953731bae2936e2e59a5a12.1920x1080.jpg
אבטחה וריתום מטענים

 

מטרות הקורס ורקע

עקב אירועים רבים בשנים האחרונות שהגורם המשותף לכולן היה אי קשירה / ריתום נכון של מטענים, החליט משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים לחייב את כל מחזיקי הרישיונות בדרגה C ו -E לעבור השתלמות כתנאי להעסקה ולחידוש רישיון.
 

חומס.jpg
אחראי בטיחות הובלת - חומ"ס

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת  אחראי בטיחות שינוע הובלת חומרים מסוכנים - חומ"ס , בפיקוח משרד התחבורה אגף התעבורה
המחלקה למטענים ושינוע חומרים מסוכנים, נועד להסמיך בעלי תפקידים לשמש כאחראי בטיחות שינוע חומרים מסוכנים בכל שלבי ההובלה. פיקוח בדיקה יישום ואישור כל התהליכים הנהלים החוקים והתקנות המבטיחים שינוע בטוח של חומ"ס.

bottom of page