top of page

אודות מכללת שבירו

קורסים.png

מכללת "שבירו" הנה מכללה ללימודי מקצועות הניהול והתעשייה.
המכללה מציעה מעל 150 קורסי הכשרה והדרכה שונים המתאימים לצורכי תעשייה לדרגי הניהול ולדרגי הביצוע. אנו מלווים את החברות והמפעלים בייעוץ, בהדרכה ובהטמעת תהליכים בהתאם לחוקי העבודה והבטיחות תוך הקפדה על ערכי האיכות והמצוינות.

מכללת שבירו מציעה  קורסי הכשרה והדרכה שונים המתאימים לצורכי התעשייה ומתמחה בעיקר בתחומים הבאים:   (*הקש על החץ כדי לפתוח רשימה)  


 

צוות רכזי הקורסים וסגל המרצים במכללה רואים במקצועיות ובמקצוענות ערכים עיקריים, לכן מרב המאמצים מושקעים בזיהוי נכון של צרכי ההדרכה וההכשרה בהקפדה על רמת הכשרה ולימודים גבוהה והתאמת תכניות הכשרה לצרכי החברות והמפעלים.המכללה נמצאת בבאר שבע ומצוידת בכיתות טכנולוגיות מרווחות, בציוד הנדסי מתאים ובשטח צמוד רחב ידיים לתרגול הקורסים המעשיים.

הקורסים במכללה מפוקחים ע"י רשויות מוסמכות כגון:
משרד הכלכלה והתעשייה - זרוע העבודהמשרד העבודה הרווחה והשירותים חברתייםמשרד החינוך מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתשירות התעסוקה (סטארטר ומעוף)משרד איכות הסביבהכמו כן המכללה מקיימת שיתוף פעולה צמוד עם ארגוני הקבלנים בישראל. משרד הביטחון , משרד החינוך בפרויקטים שונים בנושאי הכשרות וחונכות בטיחות , כנסים , ועוד.
נגישות
מבנה המכללה מונגש ומותאם כנדרש על פי החוק והתקנות. לנוחיותכם מומלץ לפנות לרכז הנגישות.אתר זה מותאם לנגישות - פרטים בכפתור הנגישות.

מנכ"ל המכללה

רויטל שבירו

רויטל.png

ברוכים הבאים לאתר מכללת שבירו, המכללה למקצועות הניהול והתעשייה.

המכללה בבעלות מנכ"ל המכללה גב' רויטל שבירו בעלת ניסיון רב שנים במערכות הכשרה והדרכה ויצירת הזדמנויות ואפשרויות לפרויקטים ומיזמים שיביאו לפיתוח כלכלי, תעסוקתי וחברתי. היכרותה רבת השנים של המכללה עם התעשייה מעניקה לה יתרון רב עם הבנת צרכי התעשייה בכלל ותחומי הבנייה והבטיחות בפרט. רויטל שבירו ביצעה בהצלחה פרויקטים של בטיחות ואיכות לגורמים המובילים במשק כגון: התאחדות בוני הארץ , ארגוני הקבלנים במחוזות השונים , צה"ל , תעשייה אוירית , קמ"ג , התעשייה הכימית , משרד החינוך ועוד. בניהולה המכללה מכשירה בהצלחה אלפי בוגרים במקצועות נדרשים בתחומים אלו.

המכללה מקיימת קשר רציף והדוק עם כלל הגורמים והרשויות , משרדי ממשלה להענקת הסמכות ותעודות גמר למסיימי הקורסים ומסייעת בקליטתם בשוק העבודה , כמו כן המכללה מסייעת לתלמידיה לקבל מימון ומלגות לימודים ותומכת באמצעים שונים כדי לממן תשלום עבור הקורסים המקצועיים.

המכללה שותפה ומקדמת פרוייקטים בתחום הבטיחות בענף הבנייה בשיתוף מטה הבטיחות של ארגון הקבלנים הארצי באמצעות הפעלת מערך חונכי בטיחות מקצועיים המבצעים ביקורים באתרי בנייה שונים בארץ סוקרים את מצב היערכות האתר ונושאי התפקידים להיבטים שונים של בטיחות , הדרכת עובדים , היערכות למשימות ומצבים בטיחותיים, הגברת מודעות ועוד.
המכללה מפעילה אמצעים טכנולוגיים לסקירה ואיסוף המידע המתקבל מביקור ותשאול מנהלי העבודה, מבצעת ניתוח ומדווחת על הממצאים וההמלצות כמו כן מבצעת התאמות בשטח לשינוי והיערכות מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות והעובדים בהתאם לחוקי הבטיחות ודרישות מקצועיות נוספות.

אנו פועלים עפ"י תקני האיכות ISO900:12015 בכל תהליכי הפעילות הרישום וההדרכה וכן מבצעים תחקירים שוטפים לשם שיפור השירות , המכללה מלווה ומייעצת בנושאי ניהול איכות ומקיימת קורסים בתחום הנדסת האיכות


 

ISO.jpg
bottom of page