top of page

השתלמות ריענון מלגזה

למי מיועד הקורס ותנאי הקבלה
- הקורס מיועד לנהגי מלגזה - שברשותם רישיון נהיגה בתוקף

מתכונת הקורס
-יום לימודים 
-בין השעות  07:30-12:00  
-להתאמת נגישות יש לפנות לרכז הקורס בעת ההרשמה
- הלימוד העיוני והמעשי מתקיים במכללה – רח' יד ושם 6 באר שבע


תעודה
העומדים בדרישות הקורס והמבחנים מקבלים תעודת ריענון נהיגה
על מלגזה מטעם מכללת שבירו.


נושאי הלימוד
-   דרישות החוק למפעילי המלגזה
-   הכוחות הפועלים על המלגזה
-   הפיזיקה של המלגזה
-   התנהגות בעת התהפכות
-   הוראות הבטיחות לפני הפעלה
-   הרמת ופריקת מטען נכונה
-   בזמן הנסיעה ובסיום העבודה
-   הרמה אדם עם סל אדם 
-   הסיכונים בהפעלת מלגזה
-  תאונות שכיחות במלגזה
- שפה – הקורס יועבר בשפה העברית , בחינות ומטלות והחומר הלימודי בשפה העברית 

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page