top of page

 עגורן גשר

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
להכשיר ולהסמיך מפעילים, להפעיל עגורן גשר עילי או שער עפ"י תקנות הבטיחות.
הקורס מיועד למנהלי עבודה, אנשי ייצור, עובדים בענפי התעשייה והאחסנה ולמשתמשים בעגורנים מסוג גשר עילי או שער.להכשיר ולהסמיך אתתים, לאיתות ולעניבנות )חיבור המטען למכונת ההרמה( עפ"י תקנות הבטיחות.


 

לוגו שבירו vector.png
crane.jpg

         למי מיועד הקורס

הקורס מיועד למפעילי עגורן גשר במפעלים , מוסדות וארגונים בהתאם לתקנות הבטיחות.

תעודת ההסמכה הינה רשיון להפעלת עגורן גשר/שער עפ"י תקנות הבטיחות.
בסיום הקורס על החניך לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ובמבחן מעשי להפעלת העגורן. ) 70 ציון עובר( ונוכחות מלאה- חובה!         תנאי קבלה

  • גיל: 18 שנה, ניסיון: 80 שעות ניסיון בצמוד לאתת \ עגרונאי מוסמך- עם ותק של שנה לפחות

  • (בדיקה רפואית: ע"י רופא תעסוקתי )ניתן להיבדק במכללה במסגרת הקורס.


         מתכונת הקורס

          
ימי לימוד: א'  שלושה מפגשים בין השעות: 08:00 עד 16:00 להתאמות נגישות בבקשה לפנות לרכז.

Anchor 1

צור קשר עם רכז/ת הקורס

bottom of page