top of page

קצין בטיחות בתעבורה

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
הכשרת הלומדים לשמש כקציני בטיחות בארגונים בעלי ציי רכב

 
על מנת לקבל הפנייה על המועמד ללימודים בקורס לפנות למשרד התחבורה עם הטפסים הבאים:
• כתב הסמכה לניהול מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב
• בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2 – מי שאינו מוסמך כמכונאי רכב סוג 2 , יוכל להשלים זאת במכינה
מערכות הרכב, ( הנקרא במכללה טרום קורס ק. בטיחות .)
• תעודת השכלה מקורית על סיום 12 שנות לימוד.
• רישיון נהיגה תקף בדרגה 1C ומעלה במשך תקופה של 3 שנים לפחות.
• העומדים בקריטריונים ישלחו על ידי משרד התחבורה למבחני התאמה אישיותית המתבצעים במכון
אדם מילוא (הפניה למכון אדם מילוא ניתן לקבל במשרד הרישוי באר שבע)
• לאחר קבלת תוצאת "עבר" ממכון אדם מילוא, יש להגיע למכללה להירשם עם כל המסמכים
הדרושים. עם קבלת כלל המסמכים הנדרשים, המכללה תשלח את הטפסים לאגף קציני בטיחות
לקבלת הפניה לקורס .
חריגים :
• מי שאינו בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2 אך:
• ברשותו תעודת הנדסאי / טכנאי , מגמת משנה רכב – יש לפנות למשרד התמ"ת ברחוב סלמה 53 ת"א
בכדי לקבל המרה לתעודת מכונאי רכב סוג 2 .
• בעל וותק מקצועי של 5 שנים כמכונאי – יפנה למשרד התמ"ת בכדי לקבל אישור זכאות לבחינת סוג 2
ועם האישור יפנה לסיגל מגף קציני בטיחות בית דגן – מתחם התחנה המטאורולוגית טל' 03-9545433
לגב' רעות .

         למי מיועד הקורס

מנהל מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב
בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2


         תנאי קבלה

  • בוגר מגיל 21 ומעלה

  • הצגת תעודת מקצוע.

  • מבחני התאמה אישיותית המתבצעים במכון אדם מילוא


         מתכונת הקורס

          ימי לימוד: ב', ד'
שעות לימוד: 17:30 - 20:45
532 שעות לימוד אקדמאיות: עיוני: 377 שעות, מעשי: 155 שעות.
מסלול ערב: שנה וחצי  (עיוני ומעשי).

GettyImages-642294935-5bc620b3c9e77c005186dc0a.jpg
לוגו שבירו vector.png

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page