top of page

קצין בטיחות בתעבורה

            מטרת הקורס

הכשרת הלומדים לשמש כקציני בטיחות בארגונים בעלי ציי רכב
 

           למי מיועד הקורס ותנאי קבלה
*בוגר מגיל 21 ומעלה

על מנת לקבל הפנייה ללימודים ממשרד הרישוי - יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
• כתב הסמכה לניהול מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב
• בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2 – מי שאינו מוסמך כמכונאי רכב סוג 2 , יוכל להשלים זאת במכינה
מערכות הרכב, הנקרא טרום קורס ק. בטיחות .
• תעודת השכלה מקורית על סיום 12 שנות לימוד - חובה)
• רישיון נהיגה תקף בדרגה 1C ומעלה - חובה
• העומדים בקריטריונים - ישלחו על ידי משרד התחבורה למבחני התאמה אישיותית המתבצעים במכון
פילת. הפניה למכון תינתן במשרד הרישוי באר שבע 
• לאחר קבלת תוצאת "עבר" ממכון פילת, יש להגיע למכללה ולהירשם עם כל המסמכים הדרושים. עם
קבלת כלל המסמכים הנדרשים, המכללה תשלח את הטפסים לאגף קציני בטיחות לקבלת הפניה
לקורס .


         מתכונת הקורס

          ימי לימוד: ב', ד'
שעות לימוד: 17:30 - 20:45
532 שעות לימוד אקדמאיות: עיוני: 377 שעות, מעשי: 155 שעות.
מסלול ערב: כשנה וחצי  (עיוני ומעשי).

קצין רכב.JPG

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page