קצין בטיחות בתעבורה

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
הכשרת הלומדים לשמש כקציני בטיחות בארגונים בעלי ציי רכב

 
על מנת לקבל הפנייה על המועמד ללימודים בקורס לפנות למשרד התחבורה עם הטפסים הבאים:
• כתב הסמכה לניהול מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב
• בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2 – מי שאינו מוסמך כמכונאי רכב סוג 2 , יוכל להשלים זאת במכינה
מערכות הרכב, ( הנקרא במכללה טרום קורס ק. בטיחות .)
• תעודת השכלה מקורית על סיום 12 שנות לימוד.
• רישיון נהיגה תקף בדרגה 1C ומעלה במשך תקופה של 3 שנים לפחות.
• העומדים בקריטריונים ישלחו על ידי משרד התחבורה למבחני התאמה אישיותית המתבצעים במכון
אדם מילוא (הפניה למכון אדם מילוא ניתן לקבל במשרד הרישוי באר שבע)
• לאחר קבלת תוצאת "עבר" ממכון אדם מילוא, יש להגיע למכללה להירשם עם כל המסמכים
הדרושים. עם קבלת כלל המסמכים הנדרשים, המכללה תשלח את הטפסים לאגף קציני בטיחות
לקבלת הפניה לקורס .
חריגים :
• מי שאינו בעל תעודת מכונאי רכב סוג 2 אך:
• ברשותו תעודת הנדסאי / טכנאי , מגמת משנה רכב – יש לפנות למשרד התמ"ת ברחוב סלמה 53 ת"א
בכדי לקבל המרה לתעודת מכונאי רכב סוג 2 .
• בעל וותק מקצועי של 5 שנים כמכונאי – יפנה למשרד התמ"ת בכדי לקבל אישור זכאות לבחינת סוג 2
ועם האישור יפנה לסיגל מגף קציני בטיחות בית דגן – מתחם התחנה המטאורולוגית טל' 03-9545433
לגב' רעות .

         למי מיועד הקורס

מנהל מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב