top of page

 קורס אתתים

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
          להכשיר ולהסמיך אתתים, לאיתות ולעניבנות חיבור המטען למכונת ההרמה עפ"י תקנות הבטיחות.

 

אתת.png

         למי מיועד הקורס
         הקורס מיועד לכל מי שנדרש בעבודתו לאותת לעגרונאי - מכל סוג.
         גיל: 18 שנה, ניסיון: שבועיים ניסיון בצמוד לאתת \ עגוראני מוסמך.

         תנאי קבלה
         גיל: 18 שנה, ניסיון: 80 שעות ניסיון בצמוד לאתת \ עגרונאי מוסמך- עם ותק של שנה לפחות
         (בדיקה רפואית: ע"י רופא תעסוקתי )ניתן להיבדק במכללה במסגרת הקורס.
          על מנת לקבל תעודת הסמכה, בסיום הקורס על החניך לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ובמבחן מעשי     
         להפעלת הכלי. תעודת ההסמכה הינה רשיון לאיתות בלבד ולא להפעלה עפ"י תקנות הבטיחות.
         70 ציון עובר ונוכחות מלאה- חובה!


         מתכונת הקורס
          שלושה מפגשים + מבחנים בין השעות: 08:00 עד 16:00
          להתאמות נגישות בבקשה לפנות לרכז.

Anchor 1

צור קשר עם רכז/ת הקורס

bottom of page