top of page

 קורס ממונה בטיחות בעבודה

          רקע ומטרת הקורס 
 
הכשרת ממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל.

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות.                    לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו .

הבוגרים שלנו משתלבים בחברות המובילות בארץ , בסרטונים אלו הם מספרים על עבודתם כממונה בטיחות בעבודה ותחומי אחריותם.

דודי יפרח - בוגר קורס ממונה בטיחות

דודי יפרח, למדת והוספת משלך. אתה ממונה על הבטיחות, מנהל את האנשים לחשיבת הבטיחות  ומנהיג אל יעדי מצוינות ואיכות בבטיחות. ממך יראו וכך יעשו.
 

גיא שריקי - בוגר קורס ממונה בטיחות

גיא שריקי, יותר מכל הבחירה שלך מלמדת עליך. אתה רציני, משקיע ולא מפחד להתחייב. אנשים כמוך משנים מציאות.

Anchor 1

אור בוטבול - בוגר קורס ממונה בטיחות

אור בוטבול, כשמך, הגדלת את שקיבלת, תמשיך להיות כמגדלור. גאים בך.

צור קשר עם רכז/ת הקורס

         למי מיועד הקורס ותנאי קבלה
         
מהנדס בעל תואר טכנולוגי , הנדסה או במדעי הטבע בעל 2 שנות ניסיון לפחות בתחום התמחותו, מיום זכאות לדיפלומה. טכנאי או הנדסאי בעל 3 שנות ניסיון בתחום התמחותו מיום זכאות לדיפלומה.
קבלה לקורס מותנית בוועדת קבלה
 


       טפסים שיש לצרף:
       1. צילום ת.ז
       2. תעודות השכלה (דיפלומה).
       3. רישום בפנקס טכנאים/הנדסאים או בפנקס אדריכלים/מהנדסים.
       4. אישור/י מעסיק מפורט על הניסיון בתחום המקצועי עם תאריכים מדוייקים הכולל לוגו,
           חתימה וחותמת החברה.
       5. דו"ח אישור תקופות ביטוח מעסיקים מהביטוח הלאומי.


      
         מתכונת הקורס
          ימי שני וחמישי בין השעות 21:00 17:00 .   משך הקורס: 361 שעות 
          להתאמות נגישות בבקשה לפנות לרכז.

safe.jpg
bottom of page