top of page

קורס קריאת תכניות בנייה

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
יכולת והבנת קריאת תוכניות אדריכלות ותוכניות קונסטרוקצייה ברמה גבוהה.
נושאי הלימוד:
❖ מבוא לקריאת תוכניות.
❖ הכרת תוכנית קונסטרוקצייה ואדריכלות.
 

         למי מיועד הקורס

קהל יעד:בוגרי קורס מנהל עבודה בבניין, הנדסאים, קבלנים , תלמידים לפני ועדות הסמכה ולכל עובד בתחוםהבנייה אשר מעוניין לדעת קריאת תוכניות ברמה גבוה.

         מתכונת הקורס
         עשרה מפגשים בימי לימוד: ב' + ד'
שעות לימוד: 30

מסלול ערב ב"ש 21:00 - 17:45 

שפה הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית בלבד

                     
 

2.jpg
201911271141265.jpg

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page