top of page

 קורס מלגזה - היתר

          מטרת הקורס
קורס המיועד להכשרה ולקבלת רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה

          למי מיועד הקורס
*בוגרים מעל גיל 18
*בעלי רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, בדרגה B רכב פרטי או 1 טרקטור לפחות.


          תנאי קבלה
*טופס רש"ל 18 ירוק – יש להירשם בקישור המצורף לפני בדיקת עיניים:

*בסיום ההרשמה ישלח אליכם SMS עם קוד דיגיטלי המפנה לבדיקת עיניים ולאחר תוצאות הבדיקה יש לבקש הדפסה של תוצאות הבדיקה ולהעבירם לרכז

הלימוד העיוני והמעשי מתקיים במכללה – רח' יד ושם 6 באר שבע


         נושאי הלימוד
עיוני

מבנה ותכונות המלגזה.
הסיכונים בעבודת מלגזה. עקרונות הבטיחות במלגזה.
יציבות המלגזה, תנועה במעברים צרים, טעינה ופריקת מטענים בצורה בטוחה.
שימוש ברמפה לפריקת מכולות, שימוש במכוון בעת תנועה עם שדה ראיה לקוי. תקנות תעבורה ובטיחות בעבודה. תנועת מלגזה בדרך.

מעשי
בדיקות לפני הפעלה. נהיגה קדימה, אחורה וסיבובים.
פניות חדות ונהיגה במעברים צרים. 


         תעודת גמר

למסיימים בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי, יינתן כשבועיים לאחר הקורס רישיון זמני. הרישיון הקבוע ישלח בדואר. הרישיון מטעם משרד הרישוי.
* דרגות 1 , B - מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה עד 20 טון )ע"ס היתר 129 ברש"ל
** דרגות C1 ומעלה - מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה ללא הגבלת עומס ע"ס היתר 130 ברש"ל

מלגזה2.jpg

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
bottom of page