top of page

קורס מורה נהיגה

unnamed_2_480x480.webp

            מטרת הקורס          
•    הקורס מיועד להכשרת נהגים המעוניינים לעסוק בהוראת לימודי נהיגה

           תנאי קבלה 
•    גיל מינימלי 21 שנה
•    מחזיק ברישיון נהיגה תקף לפחות 3 שנים לדרגה B  ברכב עם תיבת הילוכים ידנית
•    מחזיק בתעודת השכלה המעידה על 12 שנות לימוד לפחות
•    קבלת תעודת יושר ממשטרת ישראל ( על פי תקנה 15ב' )
•    עמידה בהצלחה במבחני ידע והתאמה אישיותית
•    עמידה בהצלחה במבחן נהיגה מעשי ברכב פרטי בעל תיבת הילוכים ידנית
•    הפנייה לקורס מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה


           מתכונת הקורס 

ימי לימוד: א'+ ה' ( *ייתכנו שינויים בימי הלימוד, יש להיצמד למערכת שעות )
שעות לימוד: 17:45 - 21:00
הלימודים מתקיימים במכללת שבירו – רח' יד ושם 6 , באר שבע 
רכז הקורס:  שרון קריבורט  | טל:  053-4334348  |  מייל: Office1@shviro-college.co.il


384 שעות לימוד עיוניות ( מתוכם 8 שעות למידה עצמית )  
87 שעות לימוד מעשי - תנאי חובה -לסיום הקורס , מתקיים באופן פרטני מול מורה מאושר ע"י הפיקוח 
מסלול ערב: כשנה וחצי


           תעודה
תעודת גמר מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אשר תינתן בסיום הקורס בהצלחה

              

צור קשר עם רכז/ת הקורס

Anchor 1
driving-test.jpg
bottom of page