top of page

בית הספר לעבודה בגובה 

קורס עבודה בגובה - הסמכה

מטרת הקורס                                                 
הכשרת עובדים בבניין ובתעשייה לעבודה בגובה, משני מטר ומעלה,  בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007


נושאי הלימוד
•    מבוא כללי
•    סולמות
•    פיגומים
•    במות הרמה
•    סלי הרמה
•    קונסטרוקציה
•    חלל מוקף
•    גגות /  גג שטוח
- הדרכה עיונית+הדרכה מעשית

למי מיועד הקורס ותנאי קבלה 
כל מי שעובד בגובה של שני מטר ומעלה או בחלל מוקף. גיל 18 ומעלה.

מתכונת הקורס      
יום הדרכה : 
באמצע שבוע- 08:00-16:00
טל: 08-9547542     053-3339683   מייל: info@shviro-college.co.il
שפה – הקורס והחומר הלימודי בשפה העברית-עובדים שאינם דוברים את השפה יש לשלוח עימם מתרגם.
*להתאמת נגישות יש לפנות לרכז בעת ההרשמה.


תעודה                                                                                                                           צור קשר עם רכז הקורס
אישור + תעודת כיס באישור מנהל הבטיחות  במשרד הכלכלה.
* יש להגיע לתרגול עם מכנסיים ארוכים ונעלי עבודה.

עבודה בגובה
 מעוניין/ת ללמוד עבודה בגובה אנא שלח פנייה
נא ציין את סוג הקורס בו אתה מעוניין

תודה רבה על פנייתך , נציגנו יענו לך בהקדם

bottom of page