top of page
WhatsApp Image 2022-03-02 at 09.39.58.jpeg
logo_shviro_2023.png

בקרוב תצא הודעה רשמית בערוצים הממשלתיים, גם לקבלנים וגם לעובדים עצמם. ביצוע ההכשרה יכול להיעשות רק באמצעות הקרן לעידוד ורק במכללות המורשות.
מכללת שבירו מורשה מטעם זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה לבצע הדרכות בטיחות
מעשיות באמצעות מומחי הבטיחות שלנו וגם ערוכה לתת מענה לקבלנים לביצוע הדרכה.
לחץ על הקישור לכניסה לאתר משרד הכלכלה והתעשייה - זרוע העבודה

משאבות בטון.jpg

לאור מעורבותם ההולכת וגוברת של משאבות הבטון באירועי בטיחות באתרי הבנייה, פועל מינהל הבטיחות בשיתוף עם מטה הבטיחות של בוני הארץ וההסתדרות למניעת הישנותם של אירועים אלו בענף.

 

במסגרת זו, סוכם על מתווה מוסכם להכשרה בת יום אחד של מפעילי משאבות אלה, אשר תועבר במספר מכללות הפרוסות ברחבי הארץ, המוכרות על ידי מנהל הבטיחות.

על מנת להאיץ את תהליך הכשרתם והסמכתם של מפעילי המשאבות, בכוונת מנהל הבטיחות להתנות את כניסתם של מפעילי משאבות אלו לעבודה באתרי הבנייה, במעבר הכשרה.

לפיכך, החל מה-1 בינואר 2021 רק מפעיל משאבה שיוכשר במכללה המוכרת על ידי מינהל הבטיחות, יהיה כשיר להפעיל משאבת בטון באתרי בנייה.

חשוב לציין כי מהלך זה הינו מהלך מקדים לתיקון תקנות נרחב שמנהל הבטיחות מקדם, במסגרתו תעוגן הסמכתם של מפעילי משאבות הבטון. לכן מטה הבטיחות התריע בפני מפעילי המשאבות העובדים באתרים כי עליהם לעבור הכשרה זו לפני ה-1 בינואר 2021 על מנת לפעול באתרי הבנייה בישראל.

 תקן פיגומים 1139 חלק 1 - חדש  

שינוי התקנות המסדירות הן את תחום העבודה עם פיגומים והן את תקנות הבטיחות בעבודה, שעודכנו בפעם האחרונה בשנת 1998 ,כלומר לפני 20 שנה • בשנים 2015-2016 כרבע מהתאונות הקטלניות בענף הבניין , 8-9 תאונות בכל שנה היה מעורב פיגום

התקן הישראלי החדש מאמץ את התקן האירופאי EN 12811 משנת 2003 ומחייב עבודה על פיגומים שאושרו ועומדים בתקן. התקן החדש מתייחס לגורם שתכנן והקים את הפיגום ולמי שאמור לפרק אותו. בנוסף לתקן ישנן תקנות מחמירות נוספות באחריותו של מקים הפיגום.

הפיגום אמור לשמש משטח עבודה לביצוע בנייה בגובה, הנשען על מבנה קיים, לכן יש לספק את התנאים האופטימליים ביותר על מנת לשמור על רמת בטיחות גבוהה. מניעת נפילת חפצים מהפיגום ומניעת תאונות עבודה קשות. 

bottom of page