top of page

 קורס מתכנן אינסטלציה

          מטרת הקורס ותנאי קבלה
        הענקת כלים הדרושים כדי להיות מתכנן אינסטלציה מקצועי, המעודכן בשיטות החדשות והמודרניות.
        

לוגו שבירו vector.png
Bathroom-plumbing-pipes-GettyImages-172205337-5880e41e3df78c2ccd95e977.jpg

         למי מיועד הקורס
         הקורס מיועד לאדריכלים ומעצבי פנים, מנהלי עבודה, מפקחים, מנהלי פרויקטים לאינסטלציה, קבלני 
         אינסטלציה, הנדסאים ומהנדסים ואנשי תחזוקה.


         מבנה הקורס
מערכת ביוב
• מערכת מים חמים וקרים
• הוראות התקנים וכשלים
• מערכת הגברת לחץ
• פיקוח באתרים
• קריאת תכניות אינסטלציה
• מערכת דלוחין וניקוז למזגנים לפי התקן
• מרתפים ומשאבות סניקה
• מדידה נכונה 00 גובה סופי לבנייה.
** מסגרת הלימודים כוללת יציאה לשטח להבנת הלימוד העיוני


         מתכונת הקורס
          מסלול בוקר 10 מפגשים בין השעות: 16:00 עד 08:00
          מסלול ערב 19 מפגשים בין השעות:   21:00 עד 17:00
          להתאמות נגישות בבקשה לפנות לרכז.

Anchor 1

צור קשר עם רכז/ת הקורס

bottom of page