ניהול פרויקטים

נושאי הלימוד

 • הפרויקט מהו, מתודולוגיה.
 • קבעית יעדי הפרויקט.
 • משאבי הפרויקט, ניהולם והערכתם.
 • לו"ז, תרשים פרט ותרשים גנט.
 • פעולות קריטיות ונתיב קריטי.
 • עבודה עם פעיליות בפרויקט.
 • הקמת עץ מוצר.
 • ניהול סיכוניים.
 • איכות בפרויקט, סקרים, תוכנית, איכות, עקיבות, בקרת תצורה, תוכנית ניסוי, ניתוח אופני כשל, כיול, ועדות, ניהול חריגים ותקלות, דיווח ואישור.
 • קביעת קשרים בין הפעילויות.
 • תוכנת my-project ככלי ניהול פרויקט.
 • תפקיד מנהל פרויקט.
 • פרויקט דוגמא.

Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

אוכלוסיית היעד

כלל העוסקים בתחום ניהול הפרויקטים בארגון.

תנאי קבלה

זיקה לעיסוק ניהול פרויקטים.

משך הקורס

100 שעות,  20 מפגשים

מבחנים

מבחן מסכם.

תעודות

תעודה מטעם מכללת שבירו באישור האיגוד הישראלי לאיכות.

ניהול פרויקטים

אוכלוסיית היעד

כלל העוסקים בתחום ניהול הפרויקטים בארגון.

תנאי קבלה

זיקה לעיסוק ניהול פרויקטים.

משך הקורס

100 שעות,  20 מפגשים

מבחנים

מבחן מסכם.

תעודות

תעודה מטעם מכללת שבירו באישור האיגוד הישראלי לאיכות.

נושאי הלימוד

 • הפרויקט מהו, מתודולוגיה.
 • קבעית יעדי הפרויקט.
 • משאבי הפרויקט, ניהולם והערכתם.
 • לו"ז, תרשים פרט ותרשים גנט.
 • פעולות קריטיות ונתיב קריטי.
 • עבודה עם פעיליות בפרויקט.
 • הקמת עץ מוצר.
 • ניהול סיכוניים.
 • איכות בפרויקט, סקרים, תוכנית, איכות, עקיבות, בקרת תצורה, תוכנית ניסוי, ניתוח אופני כשל, כיול, ועדות, ניהול חריגים ותקלות, דיווח ואישור.
 • קביעת קשרים בין הפעילויות.
 • תוכנת my-project ככלי ניהול פרויקט.
 • תפקיד מנהל פרויקט.
 • פרויקט דוגמא.

Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

קורסים נוספים: