מנהל איכות הסביבה בכיר

נושאי הלימוד

 • מבוא לאיכות הסביבה
 • מגמות חדשות בנושא איכות הסביבה
 • דיני איכות הסביבה בישראל, תביעות סביבתיות ואזרחיות
 • מבוא לזיהום אויר- חוק אויר נקי
 • פליטות מוקדיות- מקורות הפליטה, מדידת מזהמים, בקרה ומניעה
 • חומרים מסוכנים, פסולת מוצקה ודלקים, אצירה, מיון, פינוי ותיעוד התהליך
 • טיפול במוצקים ופליטות אבק
 • פסולת רעילה- אפיון וטיפול
 • מבוא להידרולוגיה, משאבי המים בישראל
 • זיהום מים ושפכים- תקנות וטיפול
 • אמצעים וכלים למניעת שפך, אמצעים וכלים לטיפול בשפך
 • קרקעות מזוהמות, שיקום קרקעות
 • ניהול סביבתי, RC,  14001 ISO  , השוואה בין תקני 18001- 14001
 • עבודה מול הרשויות
 • מגמות בנושא ענישה בתחום הגנת הסביבה
 • האמנות השונות שישראל חתומה עליהן
 • אקולוגיה בתחום הערך ושרשרת האספקה
 • האקולוגיה במסמכי האחריות החברתית של החברות
 • תיק מפעל
 • בטיחות ואיכות הסביבה
 • הערכת סיכונים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה
 • זיהום משאבי הטבע, כדור הארץ ואטמוספירה.
 • מעבר לחומרים ידידותיים לסביבה ולאדם
 • תרגול בחירום

 


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

אוכלוסיית היעד

מנהלים בכירים בתעשייה, מנהלי תפעול, מנהלי ייצור, מנהלי רכש, מנהלי איכות הסביבה, מנהלי בטיחות, מנהלי איכות, מהנדסים.

תנאי קבלה

גיל 18 ומעלה.

משך הקורס

120 שעות, 15 מפגשי בוקר עם אופציה למתכונת ערב (בערב 24 מפגשים).

מבחנים

פרויקט.

תעודות

תעודות מטעם מכללת שבירו:

 1. תעודת מנהל איכות הסביבה בכיר
 2. תעודת אחראי רעלים
 3. תעודת נאמן ניקיון

מנהל איכות הסביבה בכיר

אוכלוסיית היעד

מנהלים בכירים בתעשייה, מנהלי תפעול, מנהלי ייצור, מנהלי רכש, מנהלי איכות הסביבה, מנהלי בטיחות, מנהלי איכות, מהנדסים.

תנאי קבלה

גיל 18 ומעלה.

משך הקורס

120 שעות, 15 מפגשי בוקר עם אופציה למתכונת ערב (בערב 24 מפגשים).

מבחנים

פרויקט.

תעודות

תעודות מטעם מכללת שבירו:

 1. תעודת מנהל איכות הסביבה בכיר
 2. תעודת אחראי רעלים
 3. תעודת נאמן ניקיון

נושאי הלימוד

 • מבוא לאיכות הסביבה
 • מגמות חדשות בנושא איכות הסביבה
 • דיני איכות הסביבה בישראל, תביעות סביבתיות ואזרחיות
 • מבוא לזיהום אויר- חוק אויר נקי
 • פליטות מוקדיות- מקורות הפליטה, מדידת מזהמים, בקרה ומניעה
 • חומרים מסוכנים, פסולת מוצקה ודלקים, אצירה, מיון, פינוי ותיעוד התהליך
 • טיפול במוצקים ופליטות אבק
 • פסולת רעילה- אפיון וטיפול
 • מבוא להידרולוגיה, משאבי המים בישראל
 • זיהום מים ושפכים- תקנות וטיפול
 • אמצעים וכלים למניעת שפך, אמצעים וכלים לטיפול בשפך
 • קרקעות מזוהמות, שיקום קרקעות
 • ניהול סביבתי, RC,  14001 ISO  , השוואה בין תקני 18001- 14001
 • עבודה מול הרשויות
 • מגמות בנושא ענישה בתחום הגנת הסביבה
 • האמנות השונות שישראל חתומה עליהן
 • אקולוגיה בתחום הערך ושרשרת האספקה
 • האקולוגיה במסמכי האחריות החברתית של החברות
 • תיק מפעל
 • בטיחות ואיכות הסביבה
 • הערכת סיכונים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה
 • זיהום משאבי הטבע, כדור הארץ ואטמוספירה.
 • מעבר לחומרים ידידותיים לסביבה ולאדם
 • תרגול בחירום

 


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

קורסים נוספים: