ממונה בטיחות בעבודה

דרישות הקבלה:

 

הסעיף כללי/ השכלה ניסיון במקצוע

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

סעיף 3 (א)

בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם ניסיון של שנתיים לפחות במקצועו כבעל תואר, לאחר הזכאות לתואר
טכנאי או הנדסאי ניסיון של 3 שנים לפחות במקצועו כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר
טבלת השכלה מקצועית שוות ערך למועמדים לקורס ממונים על הבטיחות בעבודה (ראה קישור בהמשך) אישור מטעם מפקח העבודה ראשי כי האדם בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הבטיחות והגיהות לאחר הזכאות לתואר
ועדת קבלה.

רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה

תנאים להסמכה: עמידה בהצלחה במבחנים:

 • שני מבחני ביניים (70%)
 • מבחן סופי בכתב (70%)
 • מבחן סופי בעל פה (70%)
 • עבודת גמר (70%)
 • חובת נוכחות 80%
 • ועדת הסמכה

תלמיד שלא הצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על 6 חודשים מהמועד הראשון. תלמיד שנכשל במבחן ההסמכה פעם שנייה יהיה זכאי להיבחן פעם אחת נוספת ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי.


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

ממונה על  הבטיחות בעבודה הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל. ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.
חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת בסעיף 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 1996.
לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקף.

 

נושאי הלימוד העיקריים:

 • בטיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, ובענפים השונים.
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים.
 • עבודות בניה והגנה מנפילות.
 • ציוד הרמה וכלי לחץ.
 • סיכוני חשמל והגנות מחשמול.
 • סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית.
 • כיבוי ובטיחות אש.
 • עבודה בגובה.
 • כלים ומתקנים טעוני בדיקה.
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה, אוורור).
 • הגורם האנושי.
 • ארגונומיה, הרמה נכונה.
 • הדרכת בטיחות.
 • המערכת החוקית והמשפטית.
 • ארגון וניהול בטיחות וגהות.
 • ניהול סיכונים ותוכנית ניהול בטיחות.
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ.
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות (כולל תקן 18001).
 • שימושי מחשב –  סדנת אינטרנט

ממונה בטיחות בעבודה

ממונה על  הבטיחות בעבודה הוא בעל אישור כשירות שנתמנה בידי מעסיק לממונה על הבטיחות וגיהות העובדים במפעל. ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.
חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת בסעיף 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 1996.
לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקף.

 

נושאי הלימוד העיקריים:

 • בטיחות וגהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, ובענפים השונים.
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים.
 • עבודות בניה והגנה מנפילות.
 • ציוד הרמה וכלי לחץ.
 • סיכוני חשמל והגנות מחשמול.
 • סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית.
 • כיבוי ובטיחות אש.
 • עבודה בגובה.
 • כלים ומתקנים טעוני בדיקה.
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה, אוורור).
 • הגורם האנושי.
 • ארגונומיה, הרמה נכונה.
 • הדרכת בטיחות.
 • המערכת החוקית והמשפטית.
 • ארגון וניהול בטיחות וגהות.
 • ניהול סיכונים ותוכנית ניהול בטיחות.
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ.
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות (כולל תקן 18001).
 • שימושי מחשב –  סדנת אינטרנט

דרישות הקבלה:

 

הסעיף כללי/ השכלה ניסיון במקצוע

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

סעיף 3 (א)

בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם ניסיון של שנתיים לפחות במקצועו כבעל תואר, לאחר הזכאות לתואר
טכנאי או הנדסאי ניסיון של 3 שנים לפחות במקצועו כבעל תואר, לאחר הזכות לתואר
טבלת השכלה מקצועית שוות ערך למועמדים לקורס ממונים על הבטיחות בעבודה (ראה קישור בהמשך) אישור מטעם מפקח העבודה ראשי כי האדם בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הבטיחות והגיהות לאחר הזכאות לתואר
ועדת קבלה.

רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה

תנאים להסמכה: עמידה בהצלחה במבחנים:

 • שני מבחני ביניים (70%)
 • מבחן סופי בכתב (70%)
 • מבחן סופי בעל פה (70%)
 • עבודת גמר (70%)
 • חובת נוכחות 80%
 • ועדת הסמכה

תלמיד שלא הצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על 6 חודשים מהמועד הראשון. תלמיד שנכשל במבחן ההסמכה פעם שנייה יהיה זכאי להיבחן פעם אחת נוספת ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי.


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

קורסים נוספים: