מדריך בטיחות מוסמך

נושאי הלימוד

 • תרבות הבטיחות.
 • איתור והתאמת נושאי ההדרכה על פי הפעילות בארגון.
 • שיטות למדידת אפקטיביות ההדרכה.
 • מסירת מידע והדרכת עובדים.
 • הגדרה וארגון נאות של מערך הרצאה.
 • התאמת צרכים וציפיות עפ"י ארגון.
 • תקנות מסירת מידע.
 • הדרכה עובדים.
 • טיפול בהתנגדויות.
 • התגברות על תקלות טכניות.
 • שימוש באמצעי עזר.
 • הדגמות.

סימוכין: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999

* קורס זה מקנה 6 ימי כשירות לממונה בטיחות. 


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

אוכלוסיית היעד

ממונה על הבטיחות.

תנאי קבלה

לכל המעוניין. תעודה תכנס לתוקף לאחר ניסיון של שנתיים כממונה בטיחות בעבודה.

משך הקורס

48 שעות, שישה ימים.

מבחנים

הגשת והצגת פרזנטציה במעמד המשתתפים והמרצה של הקורס.

תעודות

תעודת מדריך בטיחות מוסמך מטעם מכללת שבירו, ואישור הדרכה מטעם משרד הכלכלה.

 

 

מדריך בטיחות מוסמך

אוכלוסיית היעד

ממונה על הבטיחות.

תנאי קבלה

לכל המעוניין. תעודה תכנס לתוקף לאחר ניסיון של שנתיים כממונה בטיחות בעבודה.

משך הקורס

48 שעות, שישה ימים.

מבחנים

הגשת והצגת פרזנטציה במעמד המשתתפים והמרצה של הקורס.

תעודות

תעודת מדריך בטיחות מוסמך מטעם מכללת שבירו, ואישור הדרכה מטעם משרד הכלכלה.

 

 

נושאי הלימוד

 • תרבות הבטיחות.
 • איתור והתאמת נושאי ההדרכה על פי הפעילות בארגון.
 • שיטות למדידת אפקטיביות ההדרכה.
 • מסירת מידע והדרכת עובדים.
 • הגדרה וארגון נאות של מערך הרצאה.
 • התאמת צרכים וציפיות עפ"י ארגון.
 • תקנות מסירת מידע.
 • הדרכה עובדים.
 • טיפול בהתנגדויות.
 • התגברות על תקלות טכניות.
 • שימוש באמצעי עזר.
 • הדגמות.

סימוכין: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999

* קורס זה מקנה 6 ימי כשירות לממונה בטיחות. 


Course Page Below Content Form
מעוניין להרשם? השאר פרטים בטופס הבא ונחזור אליך:
Sending

קורסים נוספים: