לוח מועדי פתיחת קורסים

• באפשרותך לגלול את הטבלה ימינה/שמאלה בכדי לצפות בפרטים נוספים.

שם הקורסתאריך פתיחההרשמה
אחראי רעלים15/03/2020להרשמה
בונה מקצועי לפיגומיםבהרשמהלהרשמה
גמול השתלמות-
40 שעות
להרשמה
גמול השתלמות- לחץ ושחיקה 40 שעותלהרשמה
גמול השתלמות- שפת גוף- 40 שעותלהרשמה
הדרכה טובה-מדריך בטיחות מוסמךבהרשמה להרשמה
המכלת מכולותלהרשמה
הנדסת איכות ICQEבהרשמה - 04/05/2020להרשמה
השתלמות ענפית בבנייהבהרשמהלהרשמה
מדריך מלגזהבהרשמה לנובמבר 2020להרשמה
מלגזות24-25/03/2020להרשמה
ממונה בטיחות אשבהרשמהלהרשמה
ממונה על הבטיחות בעבודהאפריל 2020להרשמה
מנהל איכות הסביבה בכירבהרשמהלהרשמה
מנהל ארגונומיה והנדסת אנושבהרשמהלהרשמה
מנהל עבודה בבניין 273 (לבעלי ניסיון)להרשמה
מנהל עבודה בבניין 2059 (ללא ניסיון)להרשמה
מנהל עבודה בבניין להנדסאים ולמהנדסיםלהרשמה
מנהל עבודה מוסמך בעבודות כבישים, עפר ותשתיותבהרשמהלהרשמה
ניהול פרויקטיםבהרשמהלהרשמה
עבודה בגובהבאופן רציף - בתיאום מראשלהרשמה
עגורן גשר4-5/03/2020להרשמה
עגורן להעמסה עצמית16-19-26/03/2020להרשמה
רכב ציבורי בוקר03/03/2020
ובהרשמה - לחודש יולי 2020
להרשמה
רכב ציבורי ערבבהרשמה ליוני 2020להרשמה
רענון עבודה בגובהבאופן רציף - בתיאום מראשלהרשמה
ניהול סיכונים לצורך כתיבת תכנית בטיחות17/03/2020
רכזת: רונית