לוח מועדי פתיחת קורסים

• באפשרותך לגלול את הטבלה ימינה/שמאלה בכדי לצפות בפרטים נוספים.

שם הקורסתאריך פתיחההרשמה
רכב ציבורי בוקרבהרשמה 2019להרשמה
רכב ציבורי ערבבהרשמה 2019להרשמה
הסעת ילדיםבהרשמה 2019להרשמה
משא כבדבהרשמה 2019להרשמה
המכלת מכולותלהרשמה
מדריך מלגזהבהרשמה 2019להרשמה
עגורן גשרבהרשמה 2019להרשמה
עגורן להעמסה עצמיתלהרשמה
עבודה בגובהבאופן רציף - בתיאום מראשלהרשמה
רענון עבודה בגובהבאופן רציף - בתיאום מראשלהרשמה
מנהל איכות הסביבה בכירלהרשמה
תחזוקת מטפים מטלטליםבהרשמה 2019להרשמה
אחראי רעלים24/12/2018להרשמה
השתלמות ענפית בבנייהלהרשמה
השתלמות בגז טבעיבהרשמה 2019להרשמה
הדרכה טובה-מדריך בטיחות מוסמךלהרשמה
ממונה בטיחות אש בכירבהרשמה 2019להרשמה
מנהל ארגונומיה והנדסת אנושלהרשמה
מנהל אחזקה בכיר בתעשייהבהרשמה 2019להרשמה
הנדסת איכות ICQE18/12/2019להרשמה
רכז נגישותבהרשמה 2019להרשמה
מנהל עבודה בבניין להנדסאים ולמהנדסיםבהרשמה 2019להרשמה
מנהל עבודה בבניין 273 (לבעלי ניסיון)בהרשמה 2019להרשמה
מנהל עבודה בבניין 2059 (ללא ניסיון)בהרשמה 2019להרשמה
מנהל הבטחת איכותבהרשמה 2019להרשמה
קניינות, לוגיסטיקה וניהול מחסניםבהרשמה 2019להרשמה
חשמל מתח גבוהבהרשמה 2019להרשמה
ניהול פרויקטים05/09/2019להרשמה
גמול השתלמות-
40 שעות
להרשמה
גמול השתלמות- שפת גוף- 40 שעותלהרשמה
גמול השתלמות- לחץ ושחיקה 40 שעותלהרשמה
מנהל עבודה מוסמך בעבודות כבישים, עפר ופיתוח סביבתי בהרשמה 2019להרשמה
בוחני נהיגה למורים לנהיגה להרשמה
גישור בענף הבנייה והנדל"ן23/10/19להרשמה