top of page
Keyboard and Mouse
1440x960-hero-help-desk.png
תחזוקת מחשבים - HELP DESK

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת אנשי שרות ותמיכה למחשבים המעניק למסיימי הקורס כלים טכניים חשובים להשתלבות בתפקידי תמיכה טכנית בארגון

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בשוק העבודה בתפקידי Help Desk, טכנאי PC ו- IT. 

סייבר.jpg
מנהל רשת ומגן סייבר

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרה כמנהל רשת מוסמך ומומחה סייבר. הקורס יעניק לכם את כל המידע לתפקיד של ניהול רשת ואבטחת מידע בארגון. מנהלי רשתות מחשבים אחראים לגיבוי המערכת, לתפעול השוטף שלה ואבטחת המידע. 

1440x960-hero-help-desk.png
עיצוב ובניית אתרים- לינוקס

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת אנשי שרות ותמיכה למחשבים המעניק למסיימי הקורס כלים טכניים חשובים להשתלבות בתפקידי תמיכה טכנית בארגון

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בשוק העבודה בתפקידי Help Desk, טכנאי PC ו- IT. 

1440x960-hero-help-desk.png
פיתוח ושפות תכנות

 

מטרות הקורס ורקע

הכשרת אנשי שרות ותמיכה למחשבים המעניק למסיימי הקורס כלים טכניים חשובים להשתלבות בתפקידי תמיכה טכנית בארגון

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בשוק העבודה בתפקידי Help Desk, טכנאי PC ו- IT. 

bottom of page