מנהל עבודה.jpg
קורס מנהל עבודה בבניין - 274

 

מטרות הקורס ורקע

הקניית ידע והכשרת המשתלמים כאחראים על צוות עובדים מקצועי באתר בניה , פיתוח מיומנות בתכנון
ובפיקוח על הבניה ובמקצעות הנלווים . הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד
הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין

constructionengineer.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכנה לוועדת הסמכה למנהלי עבודה בבניין עבור מהנדסים והנדסאים אזרחיים בעלי דיפלומה
הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין.