מנהל עבודה.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הקניית ידע והכשרת המשתלמים כאחראים על צוות עובדים מקצועי באתר בניה, פיתוח מיומנות בתכנון ובפיקוח על הבנייה ובמקצועות הנלווים.
הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין.

crane1.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

תקנות הבטיחות בעבודה  (1992 ) מחייבות תעודת הסמכה בתוקף לצורך הפעלת כל סוג של עגורן או מנוף.
להכשיר ולהסמיך מפעילים,
להפעיל עגורן להעמסה עצמית עפ"י תקנות הבטיחות.

crane.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

תקנות הבטיחות בעבודה  (1992 ) מחייבות תעודת הסמכה בתוקף לצורך הפעלת כל סוג של עגורן או מנוף.
להכשיר ולהסמיך מפעילים,
להפעיל עגורן גשר עילי או שער עפ"י תקנות הבטיחות.

מכללת שבירו - המכללה למקצועות הניהול והתעשייה

רחוב יד ושם 6 , באר-שבע

טל: 08-9955-918

פקס: 08-6512-107

Email: info5@shviro-college.co.il

  כל הזכויות שמורות © מכללת שבירו - באר-שבע