מנהל עבודה.jpg
קורס מנהל עבודה בבניין - 274

 

מטרות הקורס ורקע

הקניית ידע והכשרת המשתלמים כאחראים על צוות עובדים מקצועי באתר בניה , פיתוח מיומנות בתכנון
ובפיקוח על הבניה ובמקצעות הנלווים . הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד
הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין

constructionengineer.jpg

 

מטרות הקורס ורקע

הכנה לוועדת הסמכה למנהלי עבודה בבניין עבור מהנדסים והנדסאים אזרחיים בעלי דיפלומה
הכנה למבחני הסיווג המקצועי לצורך קבלת תעודה מטעם משרד הכלכלה של מנהלי עבודה בבניין.

קורס הכנה לוועדת הסמכה למהנדסים והנדסאים
6b7102db0429dcef4f79cfad55150e24.jpg
קורס עגורן להעמסה עצמית

 

מטרות הקורס ורקע

תקנות הבטיחות בעבודה  (1992 ) מחייבות תעודת הסמכה בתוקף לצורך הפעלת כל סוג של עגורן או מנוף.
להכשיר ולהסמיך מפעילים,
להפעיל עגורן להעמסה עצמית עפ"י תקנות הבטיחות.

crane.jpg
קורס הסמכת עגורנאי גשר/שער

 

מטרות הקורס ורקע

תקנות הבטיחות בעבודה  (1992 ) מחייבות תעודת הסמכה בתוקף לצורך הפעלת כל סוג של עגורן או מנוף.
להכשיר ולהסמיך מפעילים,
להפעיל עגורן גשר עילי או שער עפ"י תקנות הבטיחות.