איכות וניהול
quality engineer.jpg
הנדסת איכות - ICQE

 

מטרות הקורס ורקע

מהנדס איכות מוסמך הנו הסמכות המקצועית (מומחה) מטעם הנהלת הארגון המבין את עקרונות ההערכה, הניהול ובקרת האיכות ומשלב את תכנון המוצרים דרך הפיתוח, הייצור התחזוקה ומתן השירות.
בתקופה האחרונה עלו לכותרת אירועי איכות אשר פגעו בתדמית וברווחיהן של חברות בישראל ובעולם. 

PROJECT MANAGER.jpg
ניהול פרויקטים

מטרות הקורס ורקע

 

הבנת הידע התיאורטי והמעשי הנדרש ממנהל פרויקט משלב ייזום הפרויקט ועד לסיומו.
הענקת ידע בתחום ניהול פרויקטים יכולת שימוש בתוכנת ניהול פרויקט.
הדגשת האחריות האישית של מנהל הפרויקט בארגון. הקורס נבנה בהתאם למדריך – PMBOK