top of page
חונכי בטיחות באתרי בנייה
לוגו מטה הבטיחות בענף הבנייה.png

פרוייקט חונכי בטיחות באתרי בנייה - בשיתוף מטה הבטיחות בענף הבנייה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ

מכללת שבירו שותפה ומקדמת פרוייקטים בתחום הבטיחות בענף הבנייה בשיתוף מטה הבטיחות של ארגון הקבלנים בוני הארץ באמצעות הפעלת מערך חונכי בטיחות מקצועיים המבצעים ביקורים באתרי בנייה שונים בארץ. חונכי הבטיחות סוקרים את מצב ההיערכות הידע והמוכנות של נושאי התפקידים להיבטים שונים של בטיחות , הדרכת עובדים , היערכות למשימות ומצבים בטיחותיים, הגברת מודעות לאירועים ומצבים בטיחותיים , כמו כן הם סוקרים את מצב הבטיחות בשטח אתר העבודה.

המכללה מפעילה אמצעים טכנולוגיים לסקירה ואיסוף המידע המתקבל מביקור ותשאול מנהלי העבודה,

באמצעות תוכנת חניכה שפותחה במיוחד ומבוססת על בסיס נתונים "אורקל" , התוכנה כוללת סקרים

מבצעת ניתוח אוטומטי של תוצאות הסקרים ולפיכך ניתן לדווח על הממצאים וההמלצות כמו כן לבצע התאמות בשטח להטמעת ידע, מודעות והיערכות מנהלי העבודה, ממונה ועוזרי הבטיחות והעובדים בהתאם לנהלים וחוקי הבטיחות ודרישות מקצועיות נוספות.

הדרכה בטיחות.png
STAR.png

דבר המנהל
 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ משיקה את 'תכנית כוכבי הבטיחות' לחברות הבניה.

"המטרה היא שחברות שיפגינו מצויינות בבטיחות – יתוגמלו" הסביר אייל בן ראובן יו"ר מטה הבטיחות המשותף של ההתאחדות וההסתדרות.

 

בדומה לקונספט של 'כוכבי מישלן' במסעדות, מציעה התכנית להעניק תעודות לחברות שיבנו ויפעילו באופן וולנטרי מערכות מתקדמות לניהול בטיחות והטמעת תרבות בטיחותית. החברות שיבחרו להשתתף בתכנית יעברו הכשרה ובדיקה שיבוצעו על ידי מטה הבטיחות

"אנחנו היום בדיונים עם מזמיני העבודות הגדולים במגזר הציבורי, במטרה שייתנו עדיפות לחברות המחזיקות בכוכבי הבטיחות – הממשלה, משרד הביטחון, נתיבי ישראל והרכבת" אמר בן ראובן ל'דבר'. "אני מאמין שגם הציבור עצמו יראה בכוכבים מדד של איכות ברכישה של דיור. התפיסה שלי היא שמי שעושה בטיחות, עושה גם עבודה יותר טובה ויותר יסודית".

 

מטה הבטיחות נמצא גם בשיח מול מינהל הבטיחות והבריאות, מתוך כוונה לקדם אכיפה רכה יותר בחברות המוכיחות ניהול בטיחות איכותי.

הדירוג כולל חמישה כוכבים, כשכל אחד מהם דורש עמידה בסטנדרטים גבוהים יותר, והם בנויים בצורה מדורגת כך שקבלת כל כוכב נוסף תלויה בקבלת הכוכבים שלפניו.

 

הכוכב הראשון יינתן בגין קיום מערכת לבקרה עצמית של ביצועי בטיחות על פי רשימת מבדק אחידה של התאחדות הקבלנים ובהיקף של מבדק אחד לחודש לפחות, וכן יצירת מערכת לניהול התחלת פעולות שונות המבוצעות באתרי הבניה, גם כן בהתאם למתווה ההתאחדות.

 

הכוכב השני יינתן בגין קיום של לפחות שני תחקירי 'כמעט ונפגע' חודשיים, ושיתוף חברות נוספות בלקחים. הכוכב שלישי דורש הטמעת טכנולוגיה לבקרת בטיחות ולבקרת כניסה של עובדים (ומניעת כניסה של גורמים לא מורשים) לאתרי הבניה וכן בשימוש בלוח שליטה דיגיטלי. 

 

הכוכב הרביעי יינתן בגין שימוש בחידושים טכניים והנדסיים להבטחת בטיחות וציוד מגן אישי. 

 

הכוכב החמישי והאחרון, יחייב הסמכה ועמידה בתקן ניהול בטיחות 'ת"י 45001 ISO' של מכון התקנים, וכן עמידה במדד יחסי של מספר נמוך של צווי בטיחות בשנה ביחס להיקפי העבודות.

דבר המנכ"ל
 

אתרי הבניה הן אזור עבודה מורכב ומסוכן ונדרשת שליטה ניהולית בעובדים ובעבודות השונות, כדי לנהל באופן אפקטיבי את ההתנהלות באתר ובכך למזער ולמנוע את תאונות העבודה. 

ניהול מלפנים

הכולל זיהוי הסיכונים, הערכת הסיכונים, ההתארגנות לקראת ביצוע העבודה הכוללת הדרכה, תדרוך של כל המעורבים, ארגון אזור העבודה והחלטה היכן חשוב שמנהל העבודה יהיה נוכח.
ניהול התחלות 

בכל בוקר יתבצעו סיור בוקר, הדרכות ותדרוכים.
בכל עבודה ראשונה מסוגה ועבודה חריגה יתבצעו ניהול סיכונים ופעולות בקרה לפני הביצוע.
שיתוף פעולה מצד מנהלים באתרי הבנייה: מנהל פרויקט, מנהל עבודה, מהנדסים, עוזרי בטיחות
ועוד יסייעו במטרה המשותפת להצלחת הפרויקט.

רקע
מטה הבטיחות של ענף הבנייה בהתאחדות בוני הארץ נרתם לסייע בחניכה בהיבטי ניהול הבטיחות בעבודה
באתרי בנייה.

מטרה
הנחת יסודות לקיומה של תרבות ארגונית המבוססת על בקרה עצמית ואפקטיבית של ביצועי הבטיחות באמצעות
חניכת מנהל העבודה ועוזר הבטיחות להקניית המיומנויות והידע הנדרשים לניהול הבטיחות באתר.

שיטה
פעולות החניכה יערכו באופן יזום ומתואם מול המנהלים באתרים, במהלכם יטופלו היבטי ניהול הבטיחות:
זיהוי והערכת הסיכונים וארגון העבודה בהתאם. פעולות החניכה יערכו על ידי ממונים על הבטיחות בעלי ניסיון
בתחום הבטיחות בבנייה, הנחייה והדרכות בטיחות.
תוכנית החניכה תתמקד במובילי הפרויקט לרבות: מנהל עבודה, עוזר בטיחות, מנהל פרויקט.

ההשתתפות במיזם אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת שיתוף פעולה ומחוייבות לתהליך מטעם הנהלת החברה.
יחד נצליח להטמיע תרבות לניהול הבטיחות, הגברת המודעות לבטיחות ומניעת תאונות עבודה.
בהצלחה !!

 

מנהלי עבודה מסכמים את החניכה:


"מאז שאני רושם את תוכנית היום, קל לי לקבוע היכן חשוב שאהיה ואני מזהה טוב יותר

נקודות תורפה בטיחותיות"

 

"למדתי להפעיל את עוזר הבטיחות, השליטה שלי הרבה יותר טובה"

 

"אני מדבר עם ראשי הצוותים וכיום אני מקבל רשימת נוכחות בתחילת היום ומעביר תדרוך בטיחות לפני כל תחילת עבודה באתר" 

 

"מאז החניכה, העבודה שלי יותר מסודרת". 


רויטל שבירו,
מכללת שבירו-מנכ"ל

פרוייקט חניכה.png
119107892_2804517319771651_5161009362710
תוכנה לניהול חניכות בטיחות
מערכת לניהול חניכות בטיחות.jpg
כוכב בטיחות.png
דוח ניהול הבוקר.JPG
הערכה ראשי.JPG
דוח.png
bottom of page