מועדי פתיחת קורסים במכללת שבירו

homepage logo.png

חזרה לדף

הבית

להרשמה

רכז/ת הקורס

מתכונת לימוד

תאריך פתיחה

זום

שם הקורס

קישור

שרון קריבורט

א', ג' ,ה' 21:00- 17:45 

09.02.2021

שרון קריבורט

03.01.2021

1

  מורה נהיגה  - ערב 

2

 נהג רכב ציבורי - ערב

08.01.2021

3

רונית רחמים

ינואר 2021

מנהלי בטיחות בספורט

4

5

6

היבטי בטיחות בהפעלת  משאבות בטון-ערב

רונית רחמים

11.01.2021

השתלמות ענפית בבנייה

רונית רחמים

24.12.2020

רונית רחמים

27.11.2020

רונית רחמים

ניהול סיכונים לצורך הכנת תכנית לניהול הבטיחות

השלמה לבונה מקצועי לפיגומים

הדרכה טובה - מדריך מוסמך

10

מנהל עבודה בבניין - 273

14

15

סמדר אשורוב

חבילת ימי עיון 

16

עגורן גשר

אתתים

בתיאום חברה

בתיאום חברה

סמדר אשורוב

סמדר אשורוב

17

ב' 09:00 - 14:00

רונית רחמים

18

19

20

בונה מקצועי לפיגומים

רונית רחמים

ריענון נהגי מלגזות

עובד אחראי סוקר אסבסט

מורן כהן

עוזר בטיחות למנהל עבודה בבניין

21.12.2020

לירון לוי

היתר - נהגי מלגזות

21.12.2020

שרון קריבורט

שרון קריבורט

06.12.2020

מכללת שבירו

ממונה בטיחות בעבודה

רונית רחמים

מנהל עבודה בבניין - 274

02.12.2020

קורס אחראי רעלים

29.12.2020

רונית רחמים

פתיחה בקרוב

21.12.2020

א', ג' ,ה' 21:00- 17:45 

ב' 12:00- 08:00 

ב' 17:00- 07:30 

ב' ,ד' 21:00- 17:00 

הדרכה בגובה - הסמכה

הדרכה בגובה - ריענון

הדרכה בגובה - מדריכים

הדרכה בגובה - ריענון מדריכים

עדי בודה אלקובי

עדי בודה אלקובי

לירון לוי

ו' 14:00- 07:30 

7

8

9

11

12

13

לירון לוי

א' - ה' 15:00- 07:30 

לתיאום התקשר

לתיאום התקשר

20.12.2020

10.12.2020

אחת לשבוע 16:00- 08:30 

א' -ה' 17:00- 08:30 

04.01.2021

ב' 13:30 - 08:30

השתלמות ענפית בחשמל

רונית רחמים

השתלמות ענפית בחקלאות

פתיחה בקרוב

פתיחה בקרוב

מנהל איכות הסביבה - 12 ימי עיון

פתיחה בקרוב

רונית רחמים

21

20.12.2020

מורן כהן

א' ,ה' 21:00- 17:00 

סמדר אשורוב

26.11.2020

מפעיל עגורן להעמסה עצמית

  הנדסת איכות - מסלול בוקר ICQE

ניהול פרויקטים

תמיר נין ארי

תמיר נין ארי

04.01.2021

29.12.2020

  הנדסת איכות - מסלול ערב ICQE

03.01.2021

תמיר נין ארי

31

32

30

הכנה לוועדת הסמכה למנהלי בניין - מהנדסים והנדסאים אזרחיים

בתיאום חברה

סמדר אשורוב

22

23

לירון לוי

בתיאום חברה

רונית רחמים

בתיאום חברה

24

25

26

27

28

29