מועדי פתיחת קורסים במכללת שבירו

חזרה לדף

הבית

homepage logo.png

קורסים נפתחים בקרוב

להרשמה

רכז/ת הקורס

ימי לימוד

תאריך פתיחה

שם הקורס

תחום

סטטוס קורס

התחלה

סיום

זום

אושרית

 15:00 

 07:30 

'א' - ה 

לתיאום התקשר

אושרית

14:00  

 07:30 

לתיאום התקשר

הדרכה בגובה - הסמכה

הדרכה בגובה - ריענון

לירון לוי

 08:30 

לירון לוי

17:00

25.04.2021

04.03.2021

הדרכה בגובה - מדריכים

  הדרכה בגובה ריענון

מדריכים

 08:30 

17:00

שרון קריבורט

21:00

17:45

'א', ג', ה 

09.05.2021

  מורה נהיגה  - ערב 

שרון קריבורט

21:00

17:45

'א', ג', ה 

04.04.2021

 נהג רכב ציבורי - ערב

שרון קריבורט

 12:00 

 08:00

15.03.2021

ריענון נהגי מלגזות

שרון קריבורט

17:00

 07:30 

'ב' , ג 

15\16.03.2021

היתר - נהגי מלגזות

שרון קריבורט

21:00

17:00

'א', ה 

06.06.2021

 מכינה 

קצין בטיחות בתעבורה

שרון קריבורט

13:30

 08:30

07.03.2021

 אחראי בטיחות

שינוע הובלות חומ"ס

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

רונית רחמים

לירון לוי

רונית רחמים

לירון לוי

תמיר נין ארי

לירון לוי

מורן כהן

21:00

17:00

'ב ', ה 

22.03.2021

ממונה בטיחות בעבודה

21:00

17:00

'ג', ה 

פתיחה בקרוב

השתלמות ענפית בבנייה

21:00

17:00

25.05.2021

השתלמות ענפית

בחקלאות

14:00

 09:00

05.04.2021

אשכולות חובה 

חבילת 5 ימי עיון 

 13:30 

 08:30

פתיחה בקרוב

השתלמות ענפית בחשמל

21:00

17:00

18.03.2021

ניהול סיכונים לצורך הכנת

תכנית לניהול הבטיחות

פתיחה בקרוב

הדרכה טובה

מדריך מוסמך

 13:00 

 08:00

פתיחה בקרוב

בונה מקצועי לפיגומים

השלמה לבונה מקצועי לפיגומים

 08:00

 13:00 

פתיחה בקרוב

 13:30 

 08:30

09.03.2021

מנהל איכות הסביבה 

ימי כשירות - 12 ימים

10.03.2021

קורס אחראי רעלים

פתיחה בקרוב

מנהלי בטיחות בספורט

21:00

16:00

'ב' , ד 

15.03.2021

עוזר בטיחות

למנהל עבודה בבניין

פתיחה בקרוב

עורכי מבדק בטיחות

למוסדות חינוך

בתיאום חברה

מתכונת קורס בטופס הרשמה

28.02.2021

היבטי בטיחות בהפעלת

  משאבות בטון

עובד אחראי סוקר אסבסט

סמדר אשורוב

21:00

סמדר אשורוב

16:00

סמדר אשורוב

16:00

מורן כהן

21:00

סמדר אשורוב

17:00

01.06.2021

מנהל עבודה בבניין

מגמה - 274

 08:00

'א' , ב 

21-22.03.2021

עגורן גשר

 08:00

01.06.2021

   09.03 18.03 | 25.03.2021

'ג' , ה 

מפעיל עגורן

להעמסה עצמית

מנהל עבודה בתשתיות

 

17:00

פתיחה בקרוב

הכנה לוועדת הסמכה

למנהלי בניין - מהנדסים והנדסאים אזרחיים

בתיאום חברה

אתתים

תמיר נין ארי

תמיר נין ארי

תמיר נין ארי

פתיחה בקרוב

  הנדסת איכות 

מסלול בוקר ICQE

פתיחה בקרוב

  הנדסת איכות

מסלול ערב ICQE

פתיחה בקרוב

ניהול פרויקטים