מועדי פתיחת קורסים במכללת שבירו

חזרה לדף

הבית

homepage logo.png

קורסים נפתחים בקרוב

להרשמה

רכז/ת הקורס

ימי לימוד

תאריך פתיחה

שם הקורס

תחום

סטטוס קורס

התחלה

סיום

זום

אושרית

 15:00 

 07:30 

'א' - ה 

לתיאום התקשר

אושרית

14:00  

 07:30 

לתיאום התקשר

הדרכה בגובה - הסמכה

הדרכה בגובה - ריענון

לירון לוי

 08:30 

לירון לוי

17:00

25.04.2021

22.04.2021

הדרכה בגובה - מדריכים

  הדרכה בגובה ריענון

מדריכים

 08:30 

17:00

שרון קריבורט

21:00

17:45

'א', ג', ה 

01.07.2021

שרון קריבורט

21:00

17:45

'א', ג', ה 

04.07.2021

  מורה נהיגה  - ערב 

 נהג רכב ציבורי - ערב