מועדי פתיחת קורסים במכללת שבירו

חזרה לדף

הבית

homepage logo.png

להרשמה

רכז/ת הקורס

ימי לימוד

תאריך פתיחה

שם הקורס

תחום

סטטוס קורס

התחלה

סיום

זום

עינב דדוש

 15:00 

 07:30 

'א' - ה 

לתיאום התקשר

הדרכה בגובה - הסמכה

עינב דדוש

14:00  

 07:30 

לתיאום התקשר

הדרכה בגובה - ריענון

לירון לוי

 08:30 

לירון לוי

17:00

20.07.2021

22.07.2021

הדרכה בגובה - מדריכים

  הדרכה בגובה ריענון

מדריכים

 08:30 

17:00

שרון קריבורט

21:00

17:45

'א', ג', ה