קורסים וימי כשירות

ימי כשירות.jpg

ממונה בטיחות

Factory-safety-inspector-Stock-Photo.jpg

עבודה בגובה

אחראי בטיחות הובלת חומרים מסוכנים - חומ"ס

עבודה בגובה.jpg
חומס.jpg

מנהל בטיחות בספורט

מנהל בטיחות בספורט.jpg

סוקר אסבסט - צמנט 

Asbest_BROCHURE A5_Mirom Menen-11.jpg

עורך מבדק בטיחות

מוסדות חינוך

מבדק מוסדות חינוך.jpg

היבטי בטיחות 

משאבות בטון

concrete pumps.jpg

עוזר בטיחות למנהל עבודה

עוזר בטיחות.jpg