סוקר אסבסט
asbestos-roof-removal-melbourne.png
איכות הסביבה.jpg
סוקר אסבסט-צמנט

 

מטרות הקורס ורקע

קורס להכשרת עובד אחראי סוקר

אחראי לאסבסט - צמנט

הכשרת קבלנים ועובדים לביצוע עבודות פירוק ופינוי אסבסט  צמנט  על פי ה"חוק למניעת מפגעי אסבסט  ואבק מזיק, התשע"א  2011" תקנותיו ונהלי המשרד להגנת הסביבה

בטיחות למפעילי משאבות בטון
How-Africa’s-construction-industry-can
היבטי בטיחות למפעילי משאבות בטון

 

מטרות הקורס ורקע

קורס להכשרת מפעילי משאבות בטון לגבי היבטים בטיחותיים

 באתרי בנייה

מתאים לבעלי התפקידים

מפעילי משאבות בטון

ממוני בטיחות

מנהלי עבודה

עוזרי בטיחות